Как да познаем таланта на дете

детски талант

Днес, все повече методи за ранно развитие са насочени към възпитанието на индивидуалността. Важно е да може да разкрием природния потенциал на детето.

Умното дете си е един вид инвестиция, с която е необходимо да боравите правилно. Основно инвестираме в любов, както и не малко пари в децата, защото добрата детска градина, училището, курсовете, часове с учители струват много пари.

За да бъдат инвестициите ни разумни, трябва да определим естеството и способностите на детето от най-ранна възраст. Старовремните методи за определяне таланта на децата са все още в употреба, но съвременните психолози работят върху нови методи за по-сериозно опознаване на психологията при децета.

Помислете,какви методи за определяне способностите на детето могат да се използват с помощта на съвременни знания:

1. Предмети

Експеримент с шестмесечно дете, така наречения прощъпулник, което е традиция у в българското семейство – предложен избор от различни предмета:

• Монети – което значи бизнес;

• Книги или учебници в детска раница – което се тълкува като професия учен;

• Играчки тип оръжия – което автоматично изпраща към военните професии;

• Играчки тип отвертки, чук, моливи – те определят детето като творческа и креативна личност.

Наблюдавайки какво ще се докосне първо вашето дете. Предметът, който си избере, определя неговата природа, защото детето действа на подсъзнателно ниво. Днес, съществуват и техника за развитие на Монтесори, според която детето самостоятелно избира методи и средства на преподаване.

За пълно развитие способностите на детето, неговото образование трябва да се превърне в игра.

2. Астрологичният метод

И в древността, и сега е възможно да се покани астролог и по дата и час на раждане да се определи, на какво да обърнете внимание, как да коригирате някои аспекти, кои професии са за предпочитане.

3. Духовният учител на семейството

Ако вашето семейство има духовен наставник, то не само е в състояние да определи естеството на човек, но и знае как най-добре да го използва. Духовните знания помагат да се развие цялостната личност.

4. Психологически метод

Определянето на темперамента: холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик. Най-пълният и най-добър е тестът на Айзенк, защото показва силните и слабите страни, характера и предлага възможности за кариера.

5. Гещалт методът

Този метод се основава на изучаването образите, които възникват подсъзнателно. Той не предлага готови рецепти, но дава обобщени знания за взаимодействието на живите същества и околната среда, която ги заобикаля. Той учи как се изгражда реалност въз основа на три аспекта: уместност, отговорност и осъзнатост.

Спомняйки си думите на Р. У. Емерсън: „Истинският индикатор за цивилизацията не е нивото на богатството и не размерът на градовете, не изобилието от реколтата, а външността на човека“. Ние сме убедени, че отглеждането на дете е основното нещо, което трябва да запомним. Нашето дете е нашето собствено отражение и именно нашият пример го възпитава по най-добрия начин.

Назад
Напред