Днес английският е международен и един от най-важните в света. Сега, дори без елементарни познания на заучени фрази, не може ...