Слингът е най-старото устройство за носене на деца. То се използва по всяко време във всички краища на света. В ...