вина

Има ли ефект от детските наказания?

Не е лесно да бъдем родители и да вземем най-правилното решение как да постъпим, ако…